Partneriai ir rėmėjai:
  • http://www.animal.lt
  • http://www.k-9.lt
  • http://www.champ-europe.com
  • http://www.rolandaszeimys.lt
  • http://www.stovyklos.net
  • http://www.kedainiugrudai.lt
  • http://www.kobushi.lt
  • http://www.kika.lt
  • http://www.manofm.lt
  • http://www.hotfm.lt
Paremkite beglobius gyvūnus:


Šuns pratinimas: komandai „vieta“.

Vedlys atžymi šuniui vietą daiktu (savo arba šuns kvepiančiu, bet neskirtu aportavimui), dėdamas jį priešais šunį ir ištardamas žodine komandą „vieta“. Įdėmiai stebint šunį vedlys nueina penkis žingsnius į priekį ir atsigręžęs ženklu ir žodine komanda pasikviečia šunį pas save. Pagal komanda „greta“ šuo privedamas prie vedlio kairės kojos. Vedlys paskatina šunį - glosto ranka, duoda kąsnelį.

Vedlys kaire ranka suima šuniui už antkaklio arba grandinėlės ir rodydamas dešine ranka ženklą (ranka delnu žemyn), rodo į tą pusę, kur yra padėtas daiktas, ištaria žodinę komandą „vieta“. Vedlys veda šunį už antkaklio iki padėto daikto ir apvedęs jį iš kairės pusės paguldo. Ir vėl grįžta į pradinę padėtį. Vedlys privalo stebėti, kad šuo be komandos nepakeistų padėties.

Palaipsniui komanda „vieta“ yra atliekama naudojant sudėtingesnius variantus. Pvz.: naudojant daugiau pašalinių dirgiklių, dirbant skirtingose vietose ir skirtingais atstumais.

Pastaba: pratinant šunį prie komandos „vieta“ taikomi šie būdai:

1) mechaninis,

2) kontrastinis,

3)  skatinimo,

4) mėgdžiojimo.

Dresuotojo klaidos: per smarkus truktelėjimas pavadėliu, per garsiai ištariama žodinė komanda , silpnas šuns skatinimas balsu bei glostymas ranka.

Šuns pratinimas komandai „aport“.

 

Ši komanda atliekama skatinimo būdu. Vedlys paima aportuojamą daiktą  meta jį 5 metrus į priekį, laikydamas šuniui už atkaklio. Vedlys, ištaręs komandą „aport“, paleidžia šunį ir bėga kartu su juo link nukritusio dakto. Vedlys, norėdamas labiau įaudrinti šunį, dar keletą kartų daiktą paspiria koja. Šuniui paėmus daiktą į nasrus, vedlys skatina šunį. Vedlys grįžta į pradinę padėtį ir kviečiasi šunį pas save. Šuo priėjęs prie vedlio atsisėda .

Pastaba: Vedlys turi paimti iš šuns daiktą kol šuo jo neišmetė iš nasrų. Pratimas kartojamas ne daugiau kaip 3 - 4 kartus, vėliau daroma pertraukėlė.

Pagrindinės dresuotojo klaidos: grubus elgesys su šuniu - naudojamas klaidingas nesalyginis dirgiklis, pakelta balso intonacija.

Šuns pratinimas atsisakyti maisto nuo žemės ir iš svetimo rankų.

 

a) Vedlys šunį laiko prisegtą pavadėliu, prie šuns prieina pagalbininkas ir ant ištiestos rankos siūlo maisto. Šuniui uostant ar bandant paimti maistą, pagalbininkas suspaudęs maistą į kumštį uždrožia šuniui iš šono per snukį ir atsitraukia keletą žingsnių atgal. Vedlys tuo metu ištaria komandą „svetimas“ ir paskatina šunį.

Pastaba: Šis pratimas kartojamas keletą kartų, bet prieš tai šuo turi būti alkanas.

b) Vedlys šunį laiko prisegtą pavadėliu, prie šuns prieina pagalbininkas ir ant ištiestos rankos siūlo maisto. Vedliui su šuniu stovint vietoje, pagalbininkas atsitraukia kelętą žingsniu atgal ir numeta kąsnelį maisto ant žemės priešais šunį (taip, kad šuo galėtų laisvai pasiekti maistą). Šuniui siekiant, uostant ar imant maistą, vedlys dešinės rankos plaštaką užduoda šuniui per snukį iš šono netardamas jokios komandos.

Pastaba: Jeigu šunio vyraujanti reakcija yra maistui, pratimas kartojamas dar keletą kartų, bet prieš tai šuo turi būti alkanas.

Dresuotojo klaidos: Per silpnas saliginis dirgiklis (a) variante), per silpnas ir netikslus pagalbininko smūgis ranka.